FANDOM


Adiministraţia rolurilor şi sarcinilor de pe wiki se face strict de către fondator sau administrator.

Ce este un admisnistrator?

Adiministratorul este acela care are rolul de a adiministra/organiza secţiuni, articole şi de a veghea la buna funcţionare a lucrurilorîn comunitate. Ca şi administrator ai un rang superior, ceea ce îţi oferă unele avantaje fiind un memebru al staff-ului.

Adiminitratori

Wikia are în prezent doi adiministratori:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki